Олимпиад.мн

СТАНДАРТ ангилалын гишүүн болох

СТАНДАРТ ангилалын гишүүн болох

​Та бүхэн www.olympiad.mn вэб сайтын СТАНДАРТ ангиллын гишүүн болсноор тухайн хичээ..

5,000₮

11-р сургуулийн нэрэмжит "САЙН ГАРАА-2017" математикийн олимпиадын даалгавар

11-р сургуулийн нэрэмжит "САЙН ГАРАА-2017" математикийн олимпиадын даалгавар

Эдгээр бодлогуудыг .pdf файлаар татан авах боломжтой бөгөөд та захиалгаа баталгаажуулсаны дараа..

0₮

Д. Гүржавын нэрэмжит математикийн олимпиадын 1-р ангийн бодолт

Д. Гүржавын нэрэмжит математикийн олимпиадын 1-р ангийн бодолт

Анхаар: Энэхүү материалыг олимпиад зохион байгуулагчийн зөвшөөрлөөр, хамтран толилуулж байгаа бөгөөд..

1,000₮

Д. Гүржавын нэрэмжит математикийн олимпиадын 2-р ангийн бодолт

Д. Гүржавын нэрэмжит математикийн олимпиадын 2-р ангийн бодолт

Анхаар: Энэхүү материалыг олимпиад зохион байгуулагчийн зөвшөөрлөөр, хамтран толилуулж байгаа бөгөөд..

1,000₮

Д. Гүржавын нэрэмжит математикийн олимпиадын 3-р ангийн бодолт

Д. Гүржавын нэрэмжит математикийн олимпиадын 3-р ангийн бодолт

Анхаар: Энэхүү материалыг олимпиад зохион байгуулагчийн зөвшөөрлөөр, хамтран толилуулж байгаа бөгөөд..

1,000₮

Д. Гүржавын нэрэмжит математикийн олимпиадын 4-р ангийн бодолт

Д. Гүржавын нэрэмжит математикийн олимпиадын 4-р ангийн бодолт

Анхаар: Энэхүү материалыг олимпиад зохион байгуулагчийн зөвшөөрлөөр, хамтран толилуулж байгаа бөгөөд..

1,000₮

Д. Гүржавын нэрэмжит математикийн олимпиадын 5-р ангийн бодолт

Д. Гүржавын нэрэмжит математикийн олимпиадын 5-р ангийн бодолт

Анхаар: Энэхүү материалыг олимпиад зохион байгуулагчийн зөвшөөрлөөр, хамтран толилуулж байгаа бөгөөд..

2,000₮

Д. Гүржавын нэрэмжит математикийн олимпиадын 6-р ангийн бодолт

Д. Гүржавын нэрэмжит математикийн олимпиадын 6-р ангийн бодолт

Анхаар: Энэхүү материалыг олимпиад зохион байгуулагчийн зөвшөөрлөөр, хамтран толилуулж байгаа бөгөөд..

2,000₮

МАЗААЛАЙ 2017 математикийн олимпиадын 2-р ангийн даалгавар

МАЗААЛАЙ 2017 математикийн олимпиадын 2-р ангийн даалгавар

Анхаар: Энэхүү материалыг олимпиад зохион байгуулагчийн зөвшөөрлөөр, хамтран толилуулж байгаа бөгөөд..

0₮

МАЗААЛАЙ 2017 математикийн олимпиадын 3-р ангийн даалгавар

МАЗААЛАЙ 2017 математикийн олимпиадын 3-р ангийн даалгавар

Анхаар: Энэхүү материалыг олимпиад зохион байгуулагчийн зөвшөөрлөөр, хамтран толилуулж байгаа бөгөөд..

0₮

МАЗААЛАЙ 2017 математикийн олимпиадын 4-р ангийн даалгавар

МАЗААЛАЙ 2017 математикийн олимпиадын 4-р ангийн даалгавар

Анхаар: Энэхүү материалыг олимпиад зохион байгуулагчийн зөвшөөрлөөр, хамтран толилуулж байгаа бөгөөд..

0₮

МАЗААЛАЙ 2017 математикийн олимпиадын 5-р ангийн даалгавар

МАЗААЛАЙ 2017 математикийн олимпиадын 5-р ангийн даалгавар

Анхаар: Энэхүү материалыг олимпиад зохион байгуулагчийн зөвшөөрлөөр, хамтран толилуулж байгаа бөгөөд..

0₮

МАЗААЛАЙ 2017 математикийн олимпиадын 6-р ангийн даалгавар

МАЗААЛАЙ 2017 математикийн олимпиадын 6-р ангийн даалгавар

Анхаар: Энэхүү материалыг олимпиад зохион байгуулагчийн зөвшөөрлөөр, хамтран толилуулж байгаа бөгөөд..

0₮

МАЗААЛАЙ 2017 математикийн олимпиадын 7-р ангийн даалгавар

МАЗААЛАЙ 2017 математикийн олимпиадын 7-р ангийн даалгавар

Анхаар: Энэхүү материалыг олимпиад зохион байгуулагчийн зөвшөөрлөөр, хамтран толилуулж байгаа бөгөөд..

0₮

Ц. Цэнд-Аюушийн нэрэмжит математикийн олимпиадын 1-р ангийн бодолт

Ц. Цэнд-Аюушийн нэрэмжит математикийн олимпиадын 1-р ангийн бодолт

Б. Сандагдорж, Д. Даянцолмон

Анхаар: Энэхүү материалыг олимпиад зохион байгуулагчийн зөвшөөрлөөр, хамтран толилуулж байгаа бөгөөд..

1,000₮

Харагдаж буй нь: 1 - 15 хүртэл (Нийт 31)