Аймаг хотын олимпиадын бодлогууд

Улсын математикийн олимпиадын II даваа 3 сарын 26, 27 нд улс даяаар нэг зэрэг боллоо. Олимпиад Улаанбаатар хотод 5-12, хөдөө орон нутагт 7-12 анги бага, дунд ангийн багш ангилалаар болж өнгөрлөө. 

Тус олимпиадад дэвшигдсэн бодлогуудыг үзнэ үү. Энэ жилийн олимпиадын бодлогуудыг олимпиадын хороо маш сайн , тохиромжтой бодлогууд зохиож, сонгож дэвшүүлсэн нь аймаг, хотуудын дүнг харахад илэрхий байна.  Мөн бодлогуудын бодолтыг тухайн өдрийн 15 цагт олимпиадын хорооны сайтад нийтлэж байлаа. 

Эхний өдрийн бодлого

Хоёр дахь өдрийн бодлого / IX анги ба дунд ангийн багшийн геометрийн бодлогуудын залруулга/

Эхний өдрийн бодолтууд

Хоёр дахь өдрийн бодолтууд

 

Мэдээлэлийг оруулсан Olympiad.mn admin

comments to "Аймаг хотын олимпиадын бодлогууд"