Шидэт квадрат сургалтын төвийн нэрэмжит IX олимпиадын Улаанбаатар хотын дүн

Шидэт квадрат сургалтын төвийн нэрэмжит IX олимпиад амжилттай явагдаж дүнгээ гаргалаа. Улаанбаатар хотын оролцогчдын дүнг танилцуулж байна. Оролцогчдыг сургуулиар нь эрэмбэлэн жагсаасан болно. Шагналыг 5 сарын 1-11 өдрийн хооронд сургууль дээр нь хүргэж олгоно. 

1 анги

2 анги

3 анги

4 анги

5 анги

6 анги

7 анги

8 анги

9 анги

10 анги

11 анги

12 анги

Мэдээлэлийг оруулсан Olympiad.mn admin