Шидэт квадрат сургалтын төвийн нэрэмжит IX олимпиадын Улаанбаатар хотын 2, 4, 6, 8, 10, 12 ангийн дүн

Шидэт квадрат сургалтын төвийн нэрэмжит IX олимпиад амжилттай явагдаж дүнгээ гаргалаа. Улаанбаатар хотын оролцогчдын дүнг танилцуулж байна. Веб сайтын ачааллыг хуваахын тулд сондгой (1, 3, 5, 7, 9, 11) ангиудын дүнг 15 цагт нийтлэсэнбилээ. Одоо тэгш (2, 4, 6, 8, 10, 12) ангиудын дүн нийтлэж байна.  Оролцогчдыг сургуулиар нь эрэмбэлэн жагсаасан болно. Шагналыг 5 сарын 5-11 өдрийн хооронд сургууль дээр нь хүргэж олгоно. 

2 анги

4 анги

6 анги

8 анги

10 анги

12 анги

Мэдээлэлийг оруулсан Olympiad.mn admin