М.Баасайн нэрэмжит математикийн 11-р уралдааны багш нарын урьдчилсан дүн /Сүхбаатар аймаг/

 

Д. Даянцолмон Мэдээлэлийг оруулсан Д. Даянцолмон

МУИС-ийн математикийн багш, Доктор (Ph.D)

comments to "М.Баасайн нэрэмжит математикийн 11-р уралдааны багш нарын урьдчилсан дүн /Сүхбаатар аймаг/"