М.Баасайн нэрэмжит 11-р уралдааны албан ёсны дүн /Эрдэнэт/

2016 оны 11 сарын 26-27 өдрүүдэд М.Баасайн нэрэмжит “Тоо бодлого” -ын уламжлалт 11-р уралдаан Эрдэнэт хот болон Сүхбаатар аймагт нэгэн зэрэг амжилттай болж өндөрлөлөө. Эрдэнэт хотын албан ёсны дүнг өөрийн оролцсон ангилал дээр дарж харна уу.

2-р ангийн дүн: http://www.olympiad.mn/pdf/20161126ET02.pdf

3-р ангийн дүн: http://www.olympiad.mn/pdf/20161126ET03.pdf

4-р ангийн дүн: http://www.olympiad.mn/pdf/20161126ET04.pdf

5-р ангийн анги: http://www.olympiad.mn/pdf/20161126ET05.pdf

6-р ангийн дүн: http://www.olympiad.mn/pdf/20161126ET06.pdf

7-р ангийн анги: http://www.olympiad.mn/pdf/20161126ET07.pdf

8-р ангийн анги: http://www.olympiad.mn/pdf/20161126ET08.pdf

9-р ангийн анги: http://www.olympiad.mn/pdf/20161126ET09.pdf

10-р ангийн анги: http://www.olympiad.mn/pdf/20161126ET10.pdf

11-р ангийн анги: http://www.olympiad.mn/pdf/20161126ET11.pdf

12-р ангийн анги: http://www.olympiad.mn/pdf/20161126ET12.pdf

Бага ангийн багш: http://www.olympiad.mn/pdf/20161126ETBA.pdf

Дунд ангийн багш: http://www.olympiad.mn/pdf/20161126ETDU.pdf

Д. Даянцолмон Мэдээлэлийг оруулсан Д. Даянцолмон

МУИС-ийн математикийн багш, Доктор (Ph.D)

comments to "М.Баасайн нэрэмжит 11-р уралдааны албан ёсны дүн /Эрдэнэт/"