2-р ангийн сэдэв

1. ТОМ - СОР = 803 бол ТОД - ОД нь ТОМ - ТОР -оос хэдээр их вэ?

2. Самбарт 0 гэсэн тоо бичив. Самбарт байгаа тоон дээр 1-ээс 9 хүртэлх тоонуудын алийг нь ч нэмж болно. Харин нийлбэр нь 0-ээр төгсч болохгүй. 20 удаагийн үйлдлээр хамгийн ихдээ ямар тоог хэрхэн гаргах вэ?

3. Өгсөн дүрсийг 8 тэнцүү дүрсэд хуваа.

4. Компьютер вирустэж товч дарах бүрт 3 цэг гарч ирж байв. Заримдаа 1 шар, 2 бор, заримдаа 1 шар, 1 бор, 1 хар цэг, харин заримдаа 1 шар, 2 хар цэг гарч ирж байв. Нийт 20 хар, 40 бор цэгтэй болсон бол хэдэн шар цэг байгаа вэ?

Д. Даянцолмон Мэдээлэлийг оруулсан Д. Даянцолмон

МУИС-ийн математикийн багш, Доктор (Ph.D)

comments to "2-р ангийн сэдэв"