8-р ангийн сэдэв

1. х натурал тоо бол х2 + х +13 тооны цифрүүдийн нийлбэр хамгийн багадаа хэд байж болох вэ?

 

2. 25x25 квадратыг зурагт үзүүлсэн 4 нүдтэй квадрат дүрс эсвэл 5 нүдтэй булан дүрсүүдэд хувааж болох уу? 

3. 3x3 хэмжээтэй хүснэгтийн 3 мөр, 3 багана, 2 диагоналийг зам гэж нэрлэе. Ямар нэг бүхэл m тооны хувьд 13, 13+m, ..., 13+8m тоонуудаар ЗхЗ хүснэгтийг бөглөв. (нэг нүдэнд нэг л тоо бичнэ). Нэг зам дээр орших 3 тооны хувьд аль нэг нь нөгөө хоёрынхоо нийлбэртэй тэнцүү байвал уг замын сайн зам гэе.

а) сайн замын тоо 6 байж болох уу?

б) сайн замын тоо 7 байж болох уу?

Д. Даянцолмон Мэдээлэлийг оруулсан Д. Даянцолмон

МУИС-ийн математикийн багш, Доктор (Ph.D)

comments to "8-р ангийн сэдэв"