"Шинэ Үе" сургуулийн захирал ардын багш Ү.Маамын нэрэмжит түргэн бодолтын ХОВД аймагийн эцсийн дүн

"Шинэ Үе" сургуулийн захирал ардын багш Ү.Маамын нэрэмжит түргэн бодолтын улсын уралдаан  4 сарын 22 нд Ховдын цэнхэр хязгаараас Дорнодын уудам тал хүртэл Улаанбаатар хот, Ховд, Завхан, Баянхонгор, Дорнод аймаг, Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд нэгэн зэрэг зохион байгуулагдлаа. Энэхүү олимпиадад  хөдөө орон нутагт нийт 2000 гаран , Ховд аймагт 400 орчим математикч хүүхдүүд оролцлоо. Улаанбаатар хотын дүн 4 сарын 24 нд гарсан билээ. Хөдөө орон нутгаас материал татаж авах засах нягтлах зэрэг олон ажил байдаг тул эцсийн дүн 5 сарын 1 нд гарч байна.   Нийт оноо 1 анги 15, бусад анги 18 байсан болно. Тайлбар: 1 гэсэн тэмдэглэгээ 1-р байр, алтан медаль, өргөмжлөл, 2 гэсэн тэмдэглэгээ 2-р байр, мөнгөн медаль, өргөмжлөл, 3 гэсэн тэмдэглэгээ 3-р байр, хүрэл медаль, өргөмжлөл, 4 гэсэн тэмдэглэгээ тусгай шагнал буюу өргөмжлөлөөр шагнагдсан гэсэн утгатай. 

Мэдээлэлийг оруулсан Olympiad.mn admin

comments to ""Шинэ Үе" сургуулийн захирал ардын багш Ү.Маамын нэрэмжит түргэн бодолтын ХОВД аймагийн эцсийн дүн"