ОУМО-60-ын сонгон шалгаруулалтын I шатны эхний сорил 2018 оны 11 сарын 3-ны өдөр явагдана.

ОУМО-60-ын сонгон шалгаруулалтын I шатны эхний сорил 2018 оны 11 сарын 3-ны өдөр явагдана.

Хоёр шаттай явагдах ОУМО-60-ын сонгон шалгаруулалтын I шатны эхний сорил 2018 оны 11 сарын 3-ны (хагас сайн) өдөр явагдана. Сорил УБ хотын цагаар 13:00 цагт эхэлнэ.

  1. УБ хотын сурагчид: Сорил МУИС-ийн хичээлийн I байранд явагдах бөгөөд оролцох хүсэлтэй сурагчид хүсэлтээ monmathprob@gmail.com хаягаар 11 сарын 2-ны дотор илгээнэ үү. 
  2. Орон нутгийн сурагчид: 10 сарын 29-ны байдлаар дараах аймгууд сорил явуулах хүсэлтээ гаргасан байна. 

Үүнд: Баянхонгор, Увс, Ховд, Баян-Өлгий

Оролцох бусад аймгууд яаралтай хүсэлтээ гаргана уу. 

 

Мэдээлэлийг оруулсан Olympiad.mn admin

comments to "ОУМО-60-ын сонгон шалгаруулалтын I шатны эхний сорил 2018 оны 11 сарын 3-ны өдөр явагдана."