31 сургуулийн нэрэмжит "Бага Сунгаа V" олимпиадын дүн

31-р сургуулийн нэрэмжит "Бага Сунгаа V" олимпиадын дүн гарсан байна. 6-р ангийн бодлого хэт хөнгөн байсан учир маш олон хүүхэд бүтэн оноо авсан байна. Эдгээр хүүхдүүдэд медаль өгөхгүй зөвхөн сертификат өгөхөөр болсон байна. 9 ангийн 1 бодлого алдаатай тавигдсан байна. Эдгээр алдаа нь зохион байгуулагчдын буруутай үйл ажиллагаа, хайхрамжгүй байдалаас болсон байна. Зохион байгуулагч гэдэг доор зөвхөн 31-р сургууль, Тасралтгүй боловсролийн төвийг хэлэхгүй бөгөөд энд бодлого дэвшүүлсэн зассан гишүүд мөн хамаарна. Урьдчилсан дүн 11 сарын 2-ны орой гарч эхлэсэн бөгөөд урьдчилсан дүнгүүдийг энд дарж үзнэ. 11 сарын 3-нд бодлого хамгаалалт болсон бөгөөд хамгаалалтын дараа өөрчлөгдсөн эцсийн дүнг эндээс харна уу. Энэ олимпиад нь УБ хотын олимпиадад оролцох эрхийн оноо цуглуулах "УБ оноо" олгох бөгөөд цаашид "УБ оноо" олгох бусад олимпиадуудыг алдаагүй явуулах, шудрага байлгах талаар анхаарал тавих хэрэгтэй байна. Дүнгийн хурал 11-р сарын 9 нд 31-р сургууь дээр 14 цагт болно.

Мэдээлэлийг оруулсан Olympiad.mn admin

Холбоотой гарын авлага, материал

..

0₮

Бага Сунгаа  IV олимпиадын бодолт IV-VI АНГИ

Бага Сунгаа IV олимпиадын бодолт IV-VI АНГИ

Анхаар: Энэхүү материалыг олимпиад зохион байгуулагчийн зөвшөөрлөөр, хамтран толилуулж байгаа бөгөөд..

2,000₮

Холбоотой мэдээлэл

www.olympiad.mn сайт шуурхай ажиллахын тулд олимпиадын дүнг засалт дууссан даруйд нь нийтлэж байхаар зорин ажиллаж байна. 31 сургуулийн нэрэмжит "Бага Сунгаа V" олимпиадын урьдчилсан дүн эхнээсээ гарч байна. Удахгүй засалт дууссан бусад ангийн дүнгүүд сайтруу шууд шивэгдэн орох болно. Одоогоор 6, 9 ангиас бусад ангийдын дүн гарсан бөгөөд дүнгүүдийг энд дарж үзнэ. Танай хүүхдийн, таны дүн ороогүй бол засалт дуусаагүй байгаа гэсэн үг тул түр хүлээнэ үү. Оноо хамгаалалт 11 сарын 3 нд 11 цагаас 31-р сургууль дээр болно.  ..