3-р анги

Хугацаа: 90 минут

1. 5 ялгаатай натурал тооны бага 3 тооны нийлбэр 29, их 3 тооны нийлбэр 37 бол тэдгээр тоонуудыг ол

2. 0, 1, 2, 3, 4 цифрүүдээр зохиогдсон 2 ялгаатай цифрээс тогтсон 4 оронтой тоо хэд байх вэ?

3. ЭР+ДЭ=НЭ ребус хэдэн боломжтой вэ? /ижил үсэг ижил цифрийг, ялгаатай үсэг ялгаатай цифрийг төлөөлнө/

4. Анхаа, Бат, Вандан нарын эхнэрүүд нь Энхээ, Марал, Цэцгээ (харгалзсан байх албагүй) ба энэ 6-ийн насны нийлбэр 153. Бүх нөхрүүд нь эхнэрээсээ 7 насаар ах ба Бат Цэцгээгээс 3 насаар ах, Марал Бат 2-ын нас нийлээд 48, Вандан Марал 2-ын нас нийлээд 52 бол эдгээр 6 хүний насыг ол.

/Бодлого бүр 7 оноотой/

Мэдээлэлийг оруулсан Olympiad.mn admin

comments to "3-р анги"