Olympiad.mn admin

“Эхлэл - 2017” математикийн уламжлалт XIV олимпиадийн 12-р ангийн даалгавар

comments on this article - view comments

“Эхлэл - 2017” математикийн уламжлалт XIV олимпиадийн 8-р ангийн даалгавар

comments on this article - view comments

“Эхлэл - 2017” математикийн уламжлалт XIV олимпиадийн 6-р ангийн даалгавар

comments on this article - view comments
Бодох хугацаа: 180 минут Бодлого 1. Тойргийн дагуу чиглэлд 12 чийдэн байрлуулав. Чийдэн бүр асаалттай эсвэл унтраастай гэсэн хоёр төлөвт байна. Зэрэгцээ байрлах гурван гэрлийн төлвийг нэгэн зэрэг өөрчилөж болно. Анх нэг гэрэл асаж байсан бол дээрх үйлдлээр бүх гэрлийг асааж болох уу?    Бодлого 2. Нэг мөрөнд 40 тэмдэгт: 20 хэрээс, 20 тэг бичив. Нэг удаад зэрэгцээ байрлах хоёр тэмдгийн байрыг солих үйлдэл хийнэ. Хамгийн багадаа хэдэн үйлдлийн дараа дараалан байрласан 20 ширхэг хэрээс тэмдгийг үүсгэж чадах вэ? Бодлого 3. Морины нүүдлээр 4xn -хэмжээний шатрын хөлгийн ..
comments on this article - view comments
Бодлого 3.Бодох хугацаа: 150+30 минут Бодлого 1. 2000x2000 хүснэгтийн нүд бүрт хүснэгт дэх тоонуудын нийлбэр сөрөг биш байхаар 1 ба -1 тоонуудын аль нэгийг бичив. Огтолцолд нь байх тоонуудын нийлбэр 1000-аас багагүй байх 1000 мөр, 1000 багана олдохыг батал. Бодлого 2. функцын хамгийн бага утгийг ол. Бодлого 3. Хэрэв   бол   болохыг батал. Бодлого 4.  төв өнцөгтэй  секторт  төвтэй тойрог багтав. Хэрэв  бол -г ол. Бодлого 5. (С.Шаравын нэрэмжит бодлого)  хүснэгтийн нүднүүдэд  тооноос олон 1-ийг, бусдад нь 0-ийг бичив. Ог..
comments on this article - view comments
Бодох хугацаа: 150+30 минут Бодлого 1.  -нь  байх эерэг тоонууд бол  тэнцэтгэл бишийг батал. Бодлого 2. бол  дарааллын ерөнхий гишүүний томъёог ол. Бодлого 3. болохыг батал. Бодлого 4. Тойрогт ба  гэсэн 2 хөвч татав. Тэгвэл тойрог дээр  нөхцлийг хангах  цэгийг ол.  Бодлого 5. ( С.Шаравын нэрэмжит бодлого )  ба -сөрөг биш бүхэл ) тоонуудыг авч үзье. Хэрэв натурал тоо  нь аль ч ялгаатай хоёрын нэг нь нөгөөгөө үл хуваах хэлбэрийн нэмэгдэхүүнд задардаг бол  тоог -тоо гэе. Тэгвэл -тоо болж ч..
comments on this article - view comments
Бодох хугацаа: 150+30 минут Бодлого 1. 100 давхар байшингийн лифт 7 давхраар дээшлэх эсвэл 9 давхраар доошлох гэсэн 2 товчтой. а) 1 давхраас 2 давхарт б) 2 давхраас 1давхарт в) ямарч давхараас ямарч давхарт очиж чадах уу? Бодлого 2. -нь  байх эерэг тоонууд бол   болохыг батал.  Бодлого 3. -илэрхийллийн утгийг ол. Бодлого 4.  төвтэй  радиустай тойрогт багтсан - гурвалжны өндрүүдийн суурийг  гэж тэмдэглэе.   гэвэл  гэж батал.  Бодлого 5. ( С.Шаравын нэрэмжит бодлого ) ба   олонлогийг тэнцүү тоотойгоор 3 өнг..
comments on this article - view comments
Бодох хугацаа: 150+30 минут Бодлого 1. Тойрогт багтсан дөрвөн өнцөгтийн диагоналиудын огтолцлын цэг M-г дайруулан, M цэгийг дайрсан диаметрт перпинпикуляр шулуун татав. Энэ шулуун дөрвөн өнцөгтийн эсрэг талуудыг M цэгээс ижил зайд орших цэгүүдээр огтлоно гэж батал.  Бодлого 2. -нь  тэгшитгэлийн шийд, -нь  тэгшитгэлийн шийд, байх тоонууд бол  илэрхийллийн утгийг ол. Бодлого 3. -нь  байх тэгээс их тоонууд бол  утгийг ол. Бодлого 4.Тойргийн дагуу чиглэлд 12 чийдэн байрлуулав. Чийдэн бүр асаалттай эсвэл унтраастай гэсэн хоёр төлөвт байна. З..
comments on this article - view comments
Бодох хугацаа: 150+30 минут Бодлого 1. Нэг мөрөнд 40 тэмдэгт: 20 хэрээс, 20 тэг бичив. Нэг удаад зэрэгцээ байрлах хоёр тэмдгийн байрыг солих үйлдэл хийнэ. Хамгийн багадаа хэдэн үйлдлийн дараа дараалан байрласан 20 ширхэг хэрээс тэмдгийг үүсгэж чадах вэ? Бодлого 2. Хэрэвээ бол  илэрхийллийн утгийг ол. Бодлого 3. Нийлбэр нь тэдгээрийн ХБЕХ-тай тэнцүү байх 100 натурал тоо оршин байх уу? Бодлого 4. -ны  ба -нь ортотөв, -нь -д багтсан тойргийн төв бол -ны өнцгүүдийг ол. Бодлого 5. ( С.Шаравын нэрэмжит бодлого ) Мянгатын театр 500 төгрөгий..
comments on this article - view comments
Бодох хугацаа: 120+30 минут Бодлого 1. 10 шатарчин тойргоор тоглов. Үе бүрт тамирчдыг 5 хос болгон тоглуулна. Хамгийн цөөндөө хэдэн үеийн дараа тэмцээний ялагч тодорсон байх боломжтой вэ? ( Хожил-1 оноо, тэнцээ-0.5 оноо, хожигдол-0 оноо) Бодлого 2. 1-ээс 100 хүртлэх тоонуудыг аль ч зэрэгцээ орших хоёр тооны ялгавар 2 эсвэл 3 байхаар байрлуулж болох уу? Бодлого 3. 4 ба 5 цифрүүдээс тогтох хоёр ширхэг 5 цифр зэрэгцэн байрлаагүй таван оронтой тоо хэд байгаа вэ?  Бодлого 4. Тоглоомын газрын кассанд 20000 төгрөг төлөөд бай буудах эрхтэй болно. Байг онох бүрд мөнгөний хэмжээ 10..
comments on this article - view comments
Бодох хугацаа: 90+30 минут Бодлого 1. Дүрсийг дөрвөн хэсэгт хуваагаад, тэдгээрийг эвлүүлэн квадрат үүсгэ.  Бодлого 2. 11-д хуваагддаг бөгөөд цифрүүдийн нийлбэр 17-той тэнцүү зургаан оронтой тоо хэд байх вэ? Бодлого 3. Кубын 8 оройд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тоонуудыг бичив. Бат аль нэг гурван талсыг сонгож авахад оройнууд дээр (1, 4, 6, 8), (1, 2, 6, 7), (1, 2, 5, 8)  гэсэн тоонууд бичигдсэн байв. 5 тоо бичигдсэн оройн эсрэг оройд ямар тоо бичигдсэн бэ? 5 тоотой нэг талс дээр оршидоггүй оройг эсрэг орой гэнэ.  Бодлого 4. Цэцэг 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тоонуудаас 5 ..
comments on this article - view comments
Бодох хугацаа: 90+30 минут Бодлого 1. Самбарт 4 тоо бичигдсэн байв. Бүх боломжит аргаар хоёр тоог сонгон авч нэмэхэд 5, 9, 10, 12, 13, 17 гэсэн зургаан тоо гарав. Самбарт анх бичигдсэн дөрвөн тоог ол. Бодлого 2. АБВГ+АБВ+АБ+А=2017 үсэгт тааврыг бод. Ялгаатай үсэг ялгаатай цифрийг тэмдэглэнэ.   Бодлого 3. Тэг агуулдаггүй, бүх цифрүүдийг нь боломжит бүх байрлалаар сэлэгэхэд үүсэх тоонууд бүгд 4-т хуваагддаг байх бүх 3 оронтой тоог ол. (Бодолтоо тайлбарла) Бодлого 4.  Самбарт 1, 3, 6 ба 10 тоонууд бичигдсэн байв. Агшин бүрт аль нэг 2 тоог сонгон авч арилг..
comments on this article - view comments
Бодох хугацаа: 60+30 минут Бодлого 1. Самбарт гурван тоо бичигдсэн байв. Бүх боломжит аргаар хоёр тоог сонгон авч нэмэхэд 11, 16, 21 гэсэн гурван тоо гарав. Самбарт анх бичигдсэн гурван тоог ол. Бодлого 2. ХО+ЁР=НЭГ+1 үсэгт тааврыг бод. Ялгаатай үсэг ялгаатай цифрийг тэмдэглэнэ.   Бодлого 3. 2, 0, 1, 7 цифрүүдийг ашиглан 2 оронтой цифр давтагдахгүй зохиож болох бүх тоонуудын нийлбэрийг ол. Бодлого 4. Бат алим ба жүржийн 6 модыг нэг эгнээнд тарихаар болов. Ингэхдээ тэр 2 жүржийн модны голд алимны мод тарихгүй байхаар шийджээ. Жишээ нь:  ААЖАЖА ба ЖАЖААА байрлалта..
comments on this article - view comments
Бодох хугацаа: 180 минут Бодлого 1. 2000x2000 хүснэгтийн нүд бүрт хүснэгт дэх тоонуудын нийлбэр сөрөг биш байхаар 1 ба -1 тоонуудын аль нэгийг бичив. Огтолцолд нь байх тоонуудын нийлбэр 1000-аас багагүй байх 1000 мөр, 1000 багана олдохыг батал. Бодлого 2. нь  -гурвалжны талууд, -нь гурвалжны хагас приметр бол тэнцэтгэл бишийг батал. Бодлого 3. функцын хамгийн бага утгийг ол. Бодлого 4. байх реккурент томъёогоор өгөгдсөн дарааллын ерөнхий гишүүний томъёог ол. Бодлого 5. (С.Шаравын нэрэмжит бодлого)  хүснэгтийн нүднүүдэд  тооноос олон 1-ийг, бусдад нь 0-ийг би..
comments on this article - view comments
Харагдаж буй нь: 71 - 84 хүртэл (Нийт 99)