Olympiad.mn admin

“Олонлог” төв сургуулийг үүсгэн байгуулагч, математикийн шинжлэх ухааны доктор Б.Баясгалан: Математикийг гүйцэж очихын тулд дор хаяж 400 жил хөгжих ёстой

comments on this article - view comments
Харагдаж буй нь: 99 - 99 хүртэл (Нийт 99)