Товч агуулга

1. тооны аравтын бичлэгт нь цифр огт ороогүй байхаар натурал тоо олдохыг батал. 2. Дараах чанарыг хангах өсдөг бүхэл тоон гишүүдтэй дарааллыг "Энхболд-дараалал" гэе.     a) Эхний гишүүн нь 0, сүүлчийн гишүүн нь 13     b) Дараалсан аль ч 2 гишүүний ядаж 1 нь тэгш. Хэдэн ялгаатай "Энхболд-дараалал" олдох вэ? 3. Хурц өнцөгт ABC гурвалжныг багтаасан тойргийн төв O байв. BC  талын дундаж M цэгээс AB , AC талруу буулгасан перпиндикулярын сууриуд P , Q байв. M цэгийг дайрсан AO шулуунтай параллель шулуун PQ  хэрчмийг огтлол..
comments on this article - view comments

Нэрт математикч П. Энхболдын нэрэмжит математикийн XII олимпиадын 4-р ангид ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

Нэрт математикч П. Энхболдын нэрэмжит математикийн XII олимпиадын 3-р ангид ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

Нэрт математикч П. Энхболдын нэрэмжит уламжлалт математикийн XII олимпиадын 2-р ангийн сэдвүүд

comments on this article - view comments

Нэрт математикч П. Энхболдын нэрэмжит математикийн XII олимпиадын 5-р ангид ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

Нэрт математикч П. Энхболдын нэрэмжит математикийн XII олимпиадын 6-р ангид ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

Нэрт математикч П. Энхболдын нэрэмжит математикийн XII олимпиадын 8-р ангид ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

Нэрт математикч П. Энхболдын нэрэмжит математикийн XII олимпиадын 9-р ангид ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

Нэрт математикч П. Энхболдын нэрэмжит уламжлалт математикийн XII олимпиадын 2-р ангийн бодлогын бодолт

comments on this article - view comments

М.Баасайн нэрэмжит “Тоо бодлого” -ын уламжлалт 11-р уралдааны Эрдэнэт хотын дүнгийн хурал өнөөдөр /2016.11.27/ 12 цагт Баян-Өндөр цогцолбор сургууль дээр болно. Дүнгийн хуралдаа хожимдолгүй ирэхийг урьж байна.

comments on this article - view comments

М.Баасайн нэрэмжит “Тоо бодлого” -ын уламжлалт 11-р уралдааны Сүхбаатар аймгийн урьдчилсан дүн.

comments on this article - view comments

М.Баасайн нэрэмжит “Тоо бодлого” -ын уламжлалт 11-р уралдааны Сүхбаатар аймгийн багш нарын ангилалын урьдчилсан дүн.

comments on this article - view comments

М.Баасайн нэрэмжит “Тоо бодлого” -ын уламжлалт 11-р уралдааны Эрдэнэт хотын урьдчилсан дүн.

comments on this article - view comments

М.Баасайн нэрэмжит “Тоо бодлого” -ын уламжлалт 11-р уралдааны Эрдэнэт хотын албан ёсны дүн.

comments on this article - view comments
Харагдаж буй нь: 141 - 154 хүртэл (Нийт 175)