Товч агуулга

Бодлого 3.Бодох хугацаа: 150+30 минут Бодлого 1. 2000x2000 хүснэгтийн нүд бүрт хүснэгт дэх тоонуудын нийлбэр сөрөг биш байхаар 1 ба -1 тоонуудын аль нэгийг бичив. Огтолцолд нь байх тоонуудын нийлбэр 1000-аас багагүй байх 1000 мөр, 1000 багана олдохыг батал. Бодлого 2. функцын хамгийн бага утгийг ол. Бодлого 3. Хэрэв   бол   болохыг батал. Бодлого 4.  төв өнцөгтэй  секторт  төвтэй тойрог багтав. Хэрэв  бол -г ол. Бодлого 5. (С.Шаравын нэрэмжит бодлого)  хүснэгтийн нүднүүдэд  тооноос олон 1-ийг, бусдад нь 0-ийг бичив. Ог..
comments on this article - view comments
Бодох хугацаа: 150+30 минут Бодлого 1.  -нь  байх эерэг тоонууд бол  тэнцэтгэл бишийг батал. Бодлого 2. бол  дарааллын ерөнхий гишүүний томъёог ол. Бодлого 3. болохыг батал. Бодлого 4. Тойрогт ба  гэсэн 2 хөвч татав. Тэгвэл тойрог дээр  нөхцлийг хангах  цэгийг ол.  Бодлого 5. ( С.Шаравын нэрэмжит бодлого )  ба -сөрөг биш бүхэл ) тоонуудыг авч үзье. Хэрэв натурал тоо  нь аль ч ялгаатай хоёрын нэг нь нөгөөгөө үл хуваах хэлбэрийн нэмэгдэхүүнд задардаг бол  тоог -тоо гэе. Тэгвэл -тоо болж ч..
comments on this article - view comments

“Эхлэл - 2017” математикийн уламжлалт XIV олимпиадийн 8-р ангийн даалгавар

comments on this article - view comments

“Эхлэл - 2017” математикийн уламжлалт XIV олимпиадийн 8-р ангийн даалгавар

comments on this article - view comments

“Эхлэл - 2017” математикийн уламжлалт XIV олимпиадийн 8-р ангийн даалгавар

comments on this article - view comments

“Эхлэл - 2017” математикийн уламжлалт XIV олимпиадийн 7-р ангийн даалгавар

comments on this article - view comments

“Эхлэл - 2017” математикийн уламжлалт XIV олимпиадийн 9-р ангийн даалгавар

comments on this article - view comments

“Эхлэл - 2017” математикийн уламжлалт XIV олимпиадийн 4-р ангийн даалгавар

comments on this article - view comments

“Эхлэл - 2017” математикийн уламжлалт XIV олимпиадийн 3-р ангийн даалгавар

comments on this article - view comments
“Эхлэл - 2017” математикийн уламжлалт XIV олимпиадийн 2-р ангийн даалгавар   ..
comments on this article - view comments
“Эхлэл - 2017” математикийн уламжлалт XIV олимпиадийн 1-р ангийн даалгавар       ..
comments on this article - view comments

“Эхлэл - 2017” математикийн уламжлалт XIV олимпиадийн 12-р ангийн даалгавар

comments on this article - view comments

“Эхлэл - 2017” математикийн уламжлалт XIV олимпиадийн 8-р ангийн даалгавар

comments on this article - view comments

“Эхлэл - 2017” математикийн уламжлалт XIV олимпиадийн 8-р ангийн даалгавар

comments on this article - view comments
Харагдаж буй нь: 85 - 98 хүртэл (Нийт 166)