Товч агуулга

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 3-р ангид ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 4-р ангид ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 3-р ангид ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 2-р ангид ирсэн бодлогын бодолтууд

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны Бага ангийн багш ангилалд ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 3-р ангид ирсэн бодлогуудын бодолт

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 4-р ангид ирсэн бодлогын бодолтууд

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 5-р ангид ирсэн бодлогуудын бодолт

comments on this article - view comments
1.   байх бүх -г ол.        ( 7 оноо ) 2.   шатрын хөлгийг   дүрсээр бүрхэх ( босоо ба хэвтээ) бүх боломжын тоог ол.      ( 8 оноо ) 3.   байг. Хэрэв хувьд бол хувьд гэж батал.     ( 9 оноо) ..
1. 1-36  тоонуудаас дурын 5 тоо сонгож авав. Тэгвэл эдгээр 5 тоон дотор байх 4 тоо заавал олдох уу? 2. Тойрч зогссон 10 хүүхдийн ядаж 5 хүүхэд нь байрандаа байхаар хэдэн янзаар байрыг нь сольж болох вэ? 3. нийлбэрийг ол. 4. 2 ширхэг 1 , 2 ширхэг 2 , 2 ширхэг 3 , 2 ширхэг 4 цифрүүдээр бичиж болох 8 оронтой тоонууд дотор нэг нь нөгөөдөө хуваагдах 2 тоо олдох уу? ..
comments on this article - view comments
1. Хурц өнцөгт, элдэв талт ABC гурвалжны AD , BE , CF өндрүүд H  цэгт огтолцоно. DE   шулууны хувьд C цэгтэй тэгш хэмтэй цэг K бол HKF гурвалжныг багтаасан тойрог дээр ABC гурвалжныг багтаасан тойрогийн төв оршихыг батал. 2. Натурал тоон олонлогийг гэсэн натурал тоон ялгавруудтай арифметик прогрессүүдийн нэгдэлд тавив. Энд нийт арифметик прогрессийн тоо төгсөглөг ч байж болно, төгсгөлгүй ч байж болох ба аль я 2 прогресс нь үл огтолцоно. Тэгвэл байж болох уу? 3.   натурал тоо. нь -ийг хуваадаг байх төгөсгөлгүй олон натурал  олдохыг батал. ..
comments on this article - view comments
1. Хэрэв байх p анхны тоо олддог байх n натурал тоог "сайн" тоо гэе. Тэгвэл тоонуудын дор хаяж % нь "сайн" тоо гэж батал. 2. хувьд байх бодит тоон коэффициенттэй олон гишүүнтийн ахмад гишүүний өмнөх коэффициентийн авч болох хамгийн их утгийг ол. 3.  нь  ширхэг гишүүнтэй натурал тоон олонлог байг. Тэгвэл дараах нөхцлүүдийг хангасан  ширхэг гишүүнтэй натурал тоон олонлог   олдохыг батал      a) Дурын ялгаатай хувьд олонлогийн элемэнтүүдийн нийлбэр олонлогийн элемэнтүүдийн нийлбэрээс ялгаатай    b) ..
1. тооны аравтын бичлэгт нь цифр огт ороогүй байхаар натурал тоо олдохыг батал. 2. Дараах чанарыг хангах өсдөг бүхэл тоон гишүүдтэй дарааллыг "Энхболд-дараалал" гэе.     a) Эхний гишүүн нь 0, сүүлчийн гишүүн нь 13     b) Дараалсан аль ч 2 гишүүний ядаж 1 нь тэгш. Хэдэн ялгаатай "Энхболд-дараалал" олдох вэ? 3. Хурц өнцөгт ABC гурвалжныг багтаасан тойргийн төв O байв. BC  талын дундаж M цэгээс AB , AC талруу буулгасан перпиндикулярын сууриуд P , Q байв. M цэгийг дайрсан AO шулуунтай параллель шулуун PQ  хэрчмийг огтлол..
comments on this article - view comments

Нэрт математикч П. Энхболдын нэрэмжит уламжлалт математикийн XII олимпиадын 2-р ангийн бодлогын бодолт

comments on this article - view comments
Харагдаж буй нь: 99 - 112 хүртэл (Нийт 145)