Товч агуулга

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 11-12 -р ангид ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 7-р ангид ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 7-р ангид ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 10-р ангид ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 3-р ангид ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 4-р ангид ирсэн бодлогын бодолтууд

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 3-р ангид ирсэн бодлогуудын бодолт

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 5-р ангид ирсэн бодлогуудын бодолт

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны Бага ангийн багш ангилалд ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 2-р ангид ирсэн бодлогын бодолтууд

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 3-р ангид ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments

ММОХ болон 32-р сургуулиас хамтран зохион байгуулж буй П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны 4-р ангид ирсэн бодлогууд

comments on this article - view comments
1.   байх бүх -г ол.        ( 7 оноо ) 2.   шатрын хөлгийг   дүрсээр бүрхэх ( босоо ба хэвтээ) бүх боломжын тоог ол.      ( 8 оноо ) 3.   байг. Хэрэв хувьд бол хувьд гэж батал.     ( 9 оноо) ..
1. 1-36  тоонуудаас дурын 5 тоо сонгож авав. Тэгвэл эдгээр 5 тоон дотор байх 4 тоо заавал олдох уу? 2. Тойрч зогссон 10 хүүхдийн ядаж 5 хүүхэд нь байрандаа байхаар хэдэн янзаар байрыг нь сольж болох вэ? 3. нийлбэрийг ол. 4. 2 ширхэг 1 , 2 ширхэг 2 , 2 ширхэг 3 , 2 ширхэг 4 цифрүүдээр бичиж болох 8 оронтой тоонууд дотор нэг нь нөгөөдөө хуваагдах 2 тоо олдох уу? ..
comments on this article - view comments
Харагдаж буй нь: 113 - 126 хүртэл (Нийт 163)