Шинэ хэрэглэгч

Olympiad.mn дээр бүртгэл үүсгэж гишүүн болох

Та бүртгэл үүсгэж гишүүн болсноор цаашид шууд нэвтэрч, зарлагдсан олимпиад, уралдаан тэмцээнүүдэд тун хялбар бүртгүүлж байх боломжтой. Түүнчлэн мессеж болон э-мэйл хаягаараа хамгийн түрүүнд уралдаан тэмцээний мэдээллийг хүлээн авч байх болно.

Үргэлжлүүлэх

Бүртгэлтэй гишүүн

Olympiad.mn-д өмнө бүртгэл үүсгэсэн бөгөөд гишүүн бол